partners

Zorg- en Kinderboerderij de Dierenhoeve

De Dierenhoeve is een Kinderboerderij/ Natuur- en Milieueducatieorganisatie (NME) die streeft naar maximale maatschappelijke effecten, binnen haar statutaire doelen. Om deze doelen te realiseren, en ter uitwerking van het welzijnsplein, kiest De Dierenhoeve voor samenwerking met een tweetal
gevestigde ondernemingen. Die samenwerking zal uitermate stevig en duurzaam zijn, omdat de drie partijen elkaar inhoudelijk heel goed aanvullen en zij door samen te werken over en weer maximale synergie creëren. Zo maken partijen gebruik van elkaars expertise, netwerken en diensten, maar ook van de voorzieningen op de locatie.

Actor Consultancy

Actor Consultancy is een arbeidsintegratiebedrijf en een organisatie voor arbeidsmatige werkgelegenheidsprojecten. De organisatie richt zich op activering van doelgroepen met een (ruime) afstand tot de arbeidsmarkt en het ontwikkelen en uitvoeren van werkprojecten voor deze doelgroepen. Actor levert een breed aanbod aan producten en diensten op het gebied van arbeidsintegratie voor zowel publieke, private als individuele opdrachtgevers.
Individuele personen, overheden, bedrijven en andere groepen kunnen gebruik maken van de diensten en producten van Actor. De professionele en praktisch ingestelde jobcoaches, consulenten en adviseurs van Actor begeleiden de  klanten.

Kinderopvang Boerderijkids

Kinderopvang Boerderijkids wordt een professionele opvang midden in het nieuwe landgoed in den Houte. Onze kinderopvang gaat zich richten op een brede en gezonde ontwikkeling van kinderen. In de toekomst kunt u bij ons terecht voor kinderdagverblijf, peuteropvang, peuterschool en naschoolse opvang. Daarnaast bieden we voor de schoolkinderen dan de hele dag opvang in de schoolvakanties. Tot de realisatie van een kinderopvangcentrum bieden wij reeds Boerderijkids dagen voor bassischoolleerlingen in de zomervakantie. Samen met de kinderen gaan we allerlei boerderijwerkzaamheden uitvoeren, het voeren en verzorgen van dieren maar uiteraard ook het schoonmaken van dierenverblijven. Daarnaast zijn er diverse kwekerij klusjes, plantjes kweken, groente oogsten enzovoort. Gedurende de dag zijn er diverse momentenmet daarin door de kinderen in te delen vrije spel- en knutselactiviteiten. Daarnaast hebben we in het programma een knutselactiviteit opgenomen.

Kinderopvang Boerderijkids is een onderdeel van Kinderopvang De Palmboom BV, meer weten over Kinderopvang De Palmboom.