Over

De ontwikkeling van Welzijnsplein in den Houte is voorzien in en rond de “Engelse tuin” en het “Pesthuis”  welke in het verleden zijn aangelegd en gebouwd door rooms-katholieke psychiatrische instelling Sint Bavo.

De Dierenhoeve heeft -tezamen met haar partners- al in een vroeg stadium overleg gevoerd met de projectontwikkelaar en haar stedenbouwkundige/ landschapsarchitect. In enkele werksessies werd gekeken wat de kwalitatief beste inpassing zou kunnen worden. Daartoe werden een drietal schetsen voor mogelijke ruimtelijke inpassingen gemaakt die passen binnen de vastgesteld kwaliteitsbeelden voor ruimtelijke inpassing.

Alle genoemde partijen streven naar duurzame en integrale kwaliteit van het gebied en haar gebruik en voorzieningen, zowel in ontwerp, in beheer als in exploitatie.