Natuur- en milieueducatie

Natuur- en milieueducatie is een educatief vak op het gebied van natuur en milieu.

Natuur- en milieueducatie, vaak afgekort tot NME, betreft alle vormen van (systematische en planmatige) leeractiviteiten met betrekking tot natuur, ecologie, milieu, landschap en duurzaamheid. Vaak met als achterliggende gedachte dat bekendheid hiermee en kennis hiervan zal leiden tot meer betrokkenheid, respect, natuur- en milieuvriendelijk handelen en daarmee tot duurzaamheid en leefbaarheid van de samenleving.

Het betreft voorlichting, educatie, burgerparticipatie en communicatie voor een algemeen publiek, waarbij het gaat om natuur, landschap, erfgoed, leefomgeving, milieu, leefbaarheid en duurzaamheid.

Welzijnsplein in den Houte is voornemens om de functie van natuur- en milieu- educatief centrum breed uit te werken.

Operatie Steenbreek

We zijn eraan gewend geraakt om onze leefomgeving totaal naar ons gemak in te richten. Maar wist je dat hierdoor nogal wat negatieve gevolgen ontstaan? Te veel bestrating in onze tuinen en in de openbare ruimte zorgt voor problemen tijdens hoosbuien en aanhoudende droogte, vermindering van het leefgebied voor allerlei nuttige dieren en het zorgt voor opwarming van de stad. Samen stappen zetten om te vergroenen heeft dan ook heel veel voordelen.

Met Operatie Steenbreek willen wij iedereen in onze gemeente enthousiasmeren om onze leefomgeving te vergroenen. Samen kunnen we het verschil maken en zorgen voor een klimaatbestendige en gezonde leefomgeving voor zowel mens als dier!

Welzijnsplein in den Houte is voornemens om het educatief centrum voor onze gemeente te zijn met betrekking tot operatie Steenbreek.

Tegenprestatie naar vermogen

Wanneer u een uitkering ontvangt van de ISD Bollenstreek, mag de ISD u vragen daarvoor een tegenprestatie te verrichten. Die tegenprestatie bestaat uit onbetaalde activiteiten die nuttig zijn voor de samenleving. Een tegenprestatie kan ook nuttig voor uzelf zijn. U ontmoet andere mensen, u ontwikkelt vaardigheden die u bij een betaalde baan goed kunt gebruiken en u doet iets nuttigs voor andere mensen/de samenleving.

Welzijnsplein in den Houte is voornemens om structureel enkele “tegenprestaties naar vermogen” aan te bieden welke ten goede komen aan de zorg- en kinderboerderij en/of Landgoed in den Houte.